Kjell Dahl

Kjell Dahl

Kjell Dahl er fast representant i bystyret i Kristiansund, vara til formannskapet og styremedlem i Sundbåtselskapet.