Styret

 

Per Martin Kjønnø Styreleder
Linda Jorunn Sandnes Nestleder
Steinar Wiik Sørvik Kasserer
Dina Gaupseth Styremedlem
Inge Slettan Ulvund Styremedlem
Elisabeth Jørgenvåg Styremedlem
Torill Kristin Dyrli Styremedlem
Eirik Juul Jørgensen 1. varamedlem
Stig Ohrvik 2. varamedlem
Olve Utne 3. varamedlem