Politikk

Kjære velgere!

Nordmørslista er det uavhengige alternativet til de etablerte partiene. Vår viktigste sak er å beholde sykehus i Kristiansund med fødeavdeling, barneavdeling og akuttfunksjoner med traumeenhet. Vi aksepterer ikke nedleggelse av sykehus eller sykehusavdelinger i Kristiansund nå eller i fremtiden. Vi vil arbeide for å opprettholde og videreutvikle både videregående skole, fagskole og høyere utdanning. Nordmørslista vil dessuten arbeide for flere offentlige arbeidsplasser og bedre samferdselsløsninger på Nordmøre.

Nordmørslista stilte i 2015 til valg ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal, og fikk da inn fire representanter på fylkestinget. I 2019 stilte vi til valg ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal og i kommunevalget i Aure og i Kristiansund. I Smøla kommune samarbeidet vi med den lokale lista Smøla til Trøndelag.

Ved fylkestingsvalget fikk vi inn to representanter, ved kommunevalget i Aure fikk vi inn to representanter og ved kommunevalget i Kristiansund fikk vi inn åtte representanter. Smøla til Trøndelag fikk inn én representant.

Ved stortingsvalget 2021 valgte vi å ikke stille til valg. I stedet oppfordret vi velgerne til å stemme på de partiene som var enige med oss i sak, – først og fremst i det som fortsatt er den viktigste saken på Nordmøre: Å beholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund også etter at det såkalte «fellessykehuset» i Molde er ferdig. Vi oppfordret derfor velgerne til å stemme på de partiene som stemte for å opprettholde fødeavdeling i Kristiansund i 2019 og 2020; dvs Frp, Sp, SV, MDG og Rødt. Dette er i tillegg de partiene som er for å fjerne foretaksmodellen.

Disse partiene ville alle kunne bidra til en endring i samsvar med våre verdier og vårt fundament. Dette er dessuten partier som dekker hele spekteret i norsk politikk, og vi mener derfor at alle bør kunne finne et parti å stemme på blant disse partiene.

De partiene som har vært tydeligst i disse sakene økte sin oppslutning i stortingsvalget 2021, og dette førte også til regjeringsskifte. I tiltredelseserklæringen til den nye regjeringen var sykehuset i Kristiansund spesifikt nevnt, og den nye regjeringen har også bevilget penger til å gjenåpne fødeavdelingen i Kristiansund.

Likevel er fødeavdelingen dessverre fortsatt stengt.

Nordmørslistas årsmøte 2022 vedtok at Nordmørslistas styre skal kartlegge mulighetene for å stille til valg ved kommune- og fylkestingsvalget 2023, samt å sette ned nominasjonskomiteer og å gjennomføre nominasjonsmøter.

Nominasjonsmøter skal iht dette gjennomføres i løpet av oktober 2022.

Les mer om dette her

 

Les mer om Nordmørslistas politikk her:

Forside Møre og Romsdal

Forside Kristiansund

Forside Aure

Valglister:

Aure

Kristiansund

Møre og Romsdal

Historikk:

Nordmørslistas valgprogram fra fylkestingsvalget i 2015 og stortingsvalget i 2017 finner du her:

Stortingsprogram 2017 – 2021

Fylkestingsprogram 2015-2019