Politikk

Kjære velger!

Nordmørslista er det uavhengige alternativet til de etablerte partiene. Vår viktigste sak er å beholde sykehus i Kristiansund med fødeavdeling, barneavdeling og akuttfunksjoner med traumeenhet. Vi aksepterer ikke nedleggelse av sykehus eller sykehusavdelinger i Kristiansund nå eller i fremtiden. Nordmørslista ønsker å utrede regionendring for de nordmørskommunene som ønsker det, og vil støtte de kommunene som søker grensejustering i tråd med befolkningens ønsker. Vi vil arbeide for å opprettholde og videreutvikle både videregående skole, fagskole og høyere utdanning. Nordmørslista vil dessuten arbeide for flere offentlige arbeidsplasser og bedre samferdselsløsninger på Nordmøre.

Nordmørslista stiller i 2019 til valg ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal og i kommunevalget i Aure og i Kristiansund.

Godt valg!

Les mer om Nordmørslistas politikk her:

 

Forside Møre og Romsdal

Forside Kristiansund

Forside Aure