Program

Fordeling

Fordeling

Nordmøre utgjør ca 40 % av arealet i Møre og Romsdal. På dette arealet bor ca 23 % av innbyggerne, som også står for ca 23 % av inntektene til fylket. For 50 år siden bodde ca 32 % av innbyggerne i fylket på Nordmøre. Nordmøre har dermed mistet...

READ MORE