Nyheter

Valgkamp kick-off

Valgkamp kick-off

Onsdag 5. august møttes endel av oss i Nordmørslista på Krifast. Vi skulle endelig få se valgkampmateriellet vårt, og fordele dette til respektive kandidater rundt om på Nordmøre. Unni hadde kassene klare med T-skjorter, kaffekopper, stickers...

READ MORE
Nordmørslista, dei unge sitt val

Nordmørslista, dei unge sitt val

Nordmøre er moglegheitene sitt land, men vi er for dårlege til å formidle dette til våre unge. Det er ikkje sjølvsagt at alle er klar over kor mykje vi har grunn til å vere stolt over. Vi har stor olje- og gassverksemd ute i havet, Vestbase og...

READ MORE
Brev til velgerne

Brev til velgerne

Du er en av dem som gjorde det mulig for Nordmørslista å stille til valg på Fylkestinget til høsten. Et godkjent listeforslag var avhengig av at minst 500 godkjente stemmer ble sendt inn til fylket innen tidsfristen 31. mars klokka 12:00. Med DIN...

READ MORE
Om Fylkestinget

Om Fylkestinget

Fylkeskommunen supplerer kommuner og stat som forvaltningsmyndighet og er politisk styrt gjennom Fylkestinget og de utvalg det oppnevner. Fylkestinget er et folkevalgt organ som oppnevnes for fire år i gangen ved lokalvalg. I fylkestinget vil det...

READ MORE
Kultur fremmer samhold og utvikling

Kultur fremmer samhold og utvikling

Nordmørslista vil sikre og styrke de allerede eksisterende kulturtilbudene i fylket. Mennesker i alle aldre har rett til et kulturtilbud i sitt nærområde. Kultur er mer enn musikk, dans, teater og kunst. Kultur er hvordan vi har det rundt oss, og...

READ MORE
Beredskap gir trygghet

Beredskap gir trygghet

Nordmørslista vil arbeide for en sikker og effektiv olje, beredskaps- og energipolitikk, hvor vi gjennom fylkestinget skal påvirke olje, beredskaps- og energipolitikken både kommunalt og nasjonalt. Tre viktige saker i perioden 2015-2019 er...

READ MORE
Vekst og trygge arbeidsplasser

Vekst og trygge arbeidsplasser

Nordmørslista vil i fylkestinget være initiativtaker og pådriver for å kreve flere fylkeskommunale og statlige kompetansearbeidsplasser lagt til Nordmøre, og jobbe for økt satsning på næringsutvikling med omstillings- og utviklingsmidler til...

READ MORE

Sammen for Nordmøre

Fylkeskommunen har ansvar for oppgaver som er for store for kommunene, og oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Oppgaver som videregående utdanning, samferdsel, tannhelsetjenesten, regional utvikling og forvaltning, næringsutvikling...

READ MORE
Nordmøre får sin liste

Nordmøre får sin liste

Torsdag ettermiddag samles initiativtakerne og andre interesserte for å sette sammen Nordmørslista til høstens fylkestingsvalg. Da får vi også vite hvem som blir frontfigurer. Etter sigende er det stor interesse fra enkeltpersoner fra hele...

READ MORE
Kjære Erna

Kjære Erna

I nyttårstalen din sa du at du gjerne vil gjøre en forskjell. Du sa også at det er et ansvar for politikere å organisere helsetjenesten bedre. Du sa at det handler om muligheter for alle, og at det handler om likeverd. Jeg vet ikke om du egentlig...

READ MORE