Det økonomiske grunnlaget for nytt sykehus

Stig Anders Ohrvik

Ordfører i Ålesund Eva Vinje Aurdal vil ha en ny vurdering av om det er økonomisk grunnlag for å starte byggingen av nytt sykehus i Molde. Ordføreren er så vidt jeg forstår bekymret for at nytt sykehus i Molde skal gå ut over pasientene på Sunnmøre, og det er en bekymring jeg deler fullt ut. Det nye sykehuset i Molde går også ut over pasientene på Nordmøre, ettersom sykehuset i Kristiansund er vedtatt nedlagt dersom det nye sykehuset i Molde blir bygget. I tillegg til at de to sykehusene på Sunnmøre risikerer å miste enkelte funksjoner er det altså all grunn til å være bekymret for pasientene på Nordmøre, som faktisk mister hele sykehuset sitt. Det nye sykehuset i Molde blir dessuten stadig mindre etterhvert som tiden går, så det er høyst sannsynlig at også pasientene i Molde får et mye dårligere tilbud dersom dette sykehuset noen gang blir bygget.

Jeg er derfor helt enig med ordfører Eva Vinje Aurdal i at det bør vurderes om det er økonomisk grunnlag for å starte bygging av nytt sykehus i Molde. Et godt alternativ til å bygge nytt sykehus i Molde vil være å renovere det eksisterende sykehuset i Molde, og samtidig ta godt vare på alle de tre øvrige sykehusene i helseforetaket; i Kristiansund, Ålesund og Volda.

Å beholde alle de fire sykehusene i helseforetaket vil også være til beste for alle pasientene i Møre og Romsdal.

 

 

Nordmørslista mener: