Kjære velgere!

 

Nordmørslista stiller ikke til valg ved stortingsvalget 2021. Men vi oppfordrer alle velgere til å stemme på de partiene som er enige med oss i sak, – i de viktigste sakene for Nordmøre i år:

1) Behold sykehus med fødeavdeling i Kristiansund (og fjern foretaksmodellen)

Nordmørslista har hele tiden ment at det skal være sykehus både i Kristiansund og i Molde. Ja, i Volda og Ålesund også. Nordmørslista mener at det er behov for å bevare alle lokalsykehusene i hele landet. Og alle fødeavdelingene i hele landet. Nordmørslista er en sterk motstander av nedleggelse og sentralisering av sykehus, – fordi vi mener at alle skal ha likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenesten, – i samsvar med spesialisthelsetjenesteloven.

Derfor er Nordmørslista også mot foretaksmodellen.

De partiene som vil beholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund er de samme partiene som vil fjerne foretaksmodellen: Frp, Sp, SV, MDG og Rødt. Dette er de partiene som har vist gjennom votering på stortinget at de vil beholde fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund, også etter at det såkalte «fellessykehuset» i Molde er ferdig.

Det er i denne sammenhengen to ting som er viktig:

Det ene er at disse partiene til sammen utgjør et flertall. Det vil selvsagt ikke kunne bli et utgangspunkt for en regjeringsplattform, men det vil kunne utgjøre et flertall for forslag om å opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund også etter at det såkalte «fellessykehuset» i Molde er ferdig, slik Sp, SV og Frp har fremsatt forslag om også tidligere, og det vil kunne utgjøre et flertall for å fjerne foretaksmodellen.

Det andre som er viktig er å få på plass en helseminister som har både evne og vilje til å opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund. Det er i praksis bare en mulig helseministerkandidat som vil dette; Kjersti Toppe (Sp).

Både Bent Høie (H) og Ingvild Kjerkol (Ap) er mot å opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund, og de vil beholde foretaksmodellen.

2) Møreaksen vs Romsdalsaksen vs ferge

Mange nordmøringer er opptatt av at E39 ikke skal legges i en unødvendig omvei. Enten må fergefri forbindelse mellom Molde og Ålesund legges langs Romsdalsaksen, eller så er det bedre med fortsatt ferge. De partiene som i likhet med oss er motstandere av Møreaksen, er Frp, SV, MDG og Rødt.

3) Regionendring

Nordmørslista mener at innbyggerne på Nordmøre selv må få lov til å bestemme hvilken region de vil tilhøre. De partiene som sier de vil respektere innbyggernes røst i en folkeavstemming, er Frp, MDG og Rødt.

Prioritering

Hver enkelt må selvfølgelig prioritere hvilken sak eller hvilke saker som er viktigst, og ta en beslutning ut fra det. Men med tanke på hvilke saker vi vet er viktig for våre velgere, kan det være greit å ha en oversikt over hvilken holdning de ulike partiene som er representert på stortinget har til nettopp disse sakene.

I tillegg kan det være greit å gjøre oppmerksom på at ingen målinger tyder på at noen nye parti kommer inn på stortinget i år. Selv om man kan finne gode saker også blant de partiene som ikke er representert på stortinget i dag, som INP, Helsepartiet, Kystpartiet og Pensjonistpartiet, så er det svært usannsynlig at noen av disse kommer inn på stortinget i år. Og siden stortingsvalget 2021 er så viktig blant annet for sykehuset vårt, oppfordrer vi heller alle om å stemme på ett av de partiene som allerede er på stortinget, som vi kan være sikre på blir representert også i neste periode, og som allerede har vist ved votering på stortinget at de støtter det aller viktigste: Fortsatt sykehus med fødeavdeling i Kristiansund.

De partiene det er snakk om er altså Frp, Sp, SV, MDG og Rødt. Disse partiene vil alle kunne bidra til en endring i samsvar med våre verdier og vårt fundament. Dette er dessuten partier som dekker hele spekteret i norsk politikk, og vi mener derfor at alle bør kunne finne et parti å stemme på blant disse partiene.

 

Godt valg!

 

Nordmørslista er det uavhengige alternativet til de etablerte partiene. Vår viktigste sak er å beholde sykehus i Kristiansund med fødeavdeling, barneavdeling og akuttfunksjoner med traumeenhet. Vi aksepterer ikke nedleggelse av sykehus eller sykehusavdelinger i Kristiansund nå eller i fremtiden. Nordmørslista ønsker å utrede regionendring for de nordmørskommunene som ønsker det, og vil støtte de kommunene som søker grensejustering i tråd med befolkningens ønsker. Vi vil arbeide for å opprettholde og videreutvikle både videregående skole, fagskole og høyere utdanning. Nordmørslista vil dessuten arbeide for flere offentlige arbeidsplasser og bedre samferdselsløsninger på Nordmøre.

Nordmørslista stilte i 2019 til valg ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal og i kommunevalget i Aure og i Kristiansund.

Ved fylkestingsvalget fikk vi inn to representanter, ved kommunevalget i Aure fikk vi inn to representanter og ved kommunevalget i Kristiansund fikk vi inn åtte representanter.

 

Les mer om Nordmørslistas politikk her:

 

Forside Møre og Romsdal

Forside Kristiansund

Forside Aure

 

 

 

 

 

Våre toppkandidater:

Valglister:

 

Aure

Kristiansund

Møre og Romsdal

Nordmørslista mener: