Kjære velgere!

Nordmørslista er det uavhengige alternativet til de etablerte partiene. Vår viktigste sak er å beholde sykehus i Kristiansund med fødeavdeling, barneavdeling og akuttfunksjoner med traumeenhet. Vi aksepterer ikke nedleggelse av sykehus eller sykehusavdelinger i Kristiansund nå eller i fremtiden. Nordmørslista ønsker å utrede regionendring for de nordmørskommunene som ønsker det, og vil støtte de kommunene som søker grensejustering i tråd med befolkningens ønsker. Vi vil arbeide for å opprettholde og videreutvikle både videregående skole, fagskole og høyere utdanning. Nordmørslista vil dessuten arbeide for flere offentlige arbeidsplasser og bedre samferdselsløsninger på Nordmøre.

Nordmørslista stilte i 2019 til valg ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal og i kommunevalget i Aure og i Kristiansund.

Ved fylkestingsvalget fikk vi inn to representanter, ved kommunevalget i Aure fikk vi inn to representanter og ved kommunevalget i Kristiansund fikk vi inn åtte representanter.

Ved stortingsvalget 2021 valgte vi å ikke stille til valg. I stedet oppfordret vi velgerne til å stemme på de partiene som var enige med oss i sak, – først og fremst i det som fortsatt er den viktigste saken på Nordmøre: Å beholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund også etter at det såkalte «fellessykehuset» i Molde er ferdig. Vi oppfordret derfor velgerne til å stemme på de partiene som stemte for å opprettholde fødeavdeling i Kristiansund i 2019 og 2020; dvs Frp, Sp, SV, MDG og Rødt. Dette er i tillegg de partiene som er for å fjerne foretaksmodellen.

Disse partiene ville alle kunne bidra til en endring i samsvar med våre verdier og vårt fundament. Dette er dessuten partier som dekker hele spekteret i norsk politikk, og vi mener derfor at alle bør kunne finne et parti å stemme på blant disse partiene.

Stortingsvalget 2021 ga økning fra 2017 til de partiene som har vært tydeligst i disse sakene; særlig Senterpartiet og Rødt.

Det foregår for tiden sonderinger mellom Ap, Sp og SV med tanke på å danne ny regjering. Det er vårt håp at Senterpartiet og SV holder fast på at en ny regjering skal ha en endret sykehuspolitikk, at den nye regjeringen skal fjerne foretaksmodellen og opprettholde lokalsykehusene, og selvsagt at det er en del av regjeringserklæringen at det skal være sykehus med fødeavdeling og traumeenhet i Kristiansund i fremtiden.

 

Les mer om Nordmørslistas politikk her:

 

Forside Møre og Romsdal

Forside Kristiansund

Forside Aure

 

 

 

 

 

Våre toppkandidater:

Valglister:

 

Aure

Kristiansund

Møre og Romsdal

Nordmørslista mener: